VOITINEL

PRIMAR

CONSILIUL LOCAL

DIRECȚII/ SERVICII

TAXE ȘI IMPOZITE

SESIZĂRI ONLINE

Comuna Voitinel

În nordul Bucovinei, în acest ţinut cu un “trecut frumos, mare, glorios”, care te cucereşte cum îi treci pragul, se află comuna Voitinel.

După dezvoltarea infrastructurii, instituțiilor publice pentru îmbunătățirea educației, implementarea programului de aducţiune apă-canal, construirea unei săli de sport, punerea în funcțiune a unei stații de epurare și multe altele, planurile administrației locale nu se opresc aici.

Comuna Voitinel este una dintre cele mai dezvoltate comune din județul Suceava și continuă să atragă fonduri pentru a continua dezvoltarea.

DIRECȚII ȘI SERVICII

Toate direcțiile și serviciile din interiorul primăriei la dispoziția cetățenilor.

Achiziții Publice

Urbanism

Asistența Socială

Buget/ Taxe

Registrul Agricol

Dezvoltare și Mediu

De interes public

Informații în folosul cetățenilor din comuna Voitinel.

Anunțuri de interes public

Programare audiențe

Finanțări nerambursabile

Proiecte în derulare

Evidența populației

Poliția Locală

Programare căsătorii

Posturi publice vacante

Turismul în zonă

Raportează o problemă

Anunțuri Licitații:

Anunț de Licitație – Închiriere Spații Medicale – 01.04.2024

Anunțuri Urbanism:

Anunț public privind consultarea propunerii preliminarii a Planului Urbanistic pentru lotizare teren în suprafață de 19.913 mp identic cu imobilul cu nr. cadastral 33653 din CF 33653 Voitinel, în scopul construirii de locuinte indivuduale si anexe gospodaresti

Anunț public privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru lotizare teren în suprafață de 19.913 mp identic cu imobilul cu nr. cadastral 33653 din CF 33653 Voitinel, în scopul construirii de locuințe indivuduale și anexe gospodărești din 15.12.2023

Anunțuri Achiziții Publice:

Contractul de servicii de catering pachet alimentar pentru Școala Gimnazială Voitinel din comuna Voitinel, județul Suceava în cadrul Programului pilot de acordare a unui supliment alimentar pentru preșcolari și elevi, având numarul 11453 din 16.10.2023 a fost atribuit S.C. FRANGASSADO S.R.L., prin achiziție directă având numărul DA 34215501.

Contractul de servicii de diriginție de șantier pentru obiectivul de investiții: “Reabilitare drumuri vicinale în comuna Voitinel, județul Suceava a fost atribuit către P.F.A. GAFIȚA CONSTANTIN, prin achiziție directă având numărul DA 34199074.

Contractul de servicii de arhivare documente având numărul 116688 din 19.10.2023 a fost atribuit către S.C. ARHIVE BISTRIȚA S.R.L., prin achiziție directă având numărul DA 34285843.

Contractul execuție lucrări nr. 10473 din 26.09.2023 pentru obiectivul: ,, Reparații alei pietonale și parcare la cimitir în comuna Voitinel, județul Suceava a fost atribuit către S.C. HIDROTERRA S.A., prin achiziție directă având numărul DA 34089807

Anunț Achiziții Publice: Servicii de Catering pachet alimentar pentru Școala Gimnazială Voitinel din comuna Voitinel, județul Suceava în cadrul “Programului – pilot de acordare a unui supliment alimentar pentru preșcolari și elevi”

Anunț Consultare Publică “Însușirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Voitinel, județul Suceava” 

Descriere și Semnificație Varianta 1 Stemă  – Descriere și Semnificație Varianta 2 Stemă

Stemă Voitinel Varianta 1 ColorStemă Voitinel Varianta 1 Alb NegruStemă Voitinel Varianta 1 Hașură

Stemă Voitinel Varianta 2 ColorStemă Voitinel Varianta 2 Alb NegruStemă Voitinel Varianta 2 HașurăUran

0 21
km²

Suprafața Comunei

0 7
km

Lungimea pe care se întinde

0 5400

CETATENI IN EVIDENȚĂ

peste
0 1400

locuințe