Formulare

Model acord de asociere

Model anexă la formularul de ofertă de lucrări

Model angajament privid susținerea tehnică/profesională a ofertantului

Model angajament terț susținător financiar

Model centralizator de prețuri produse

Model centralizator de prețuri servicii

Model declarație privind lista principalelor livrări de produse în ultimii 3 ani

Model declarație privind lista principalelor lucrări executate

Model declarație privind lista principalelor prestări de servicii

Model declarație privind utilajele

Model declarație subcontractanți

Model declarație susținător tehnic/profesional

Model fișă informații generale

Model formular contestație

Model formular de ofertă servicii

Model formular de ofertă lucrări

Model formular de ofertă produse

Model formular Legea 98

Model grafic de livrare

Model scrisoare de înaintare

Model solicitare de clarificări