Anunțuri

Anunț Achiziții Publice:

Contractul de servicii de catering pachet alimentar pentru Școala Gimnazială Voitinel din comuna Voitinel, județul Suceava în cadrul Programului pilot de acordare a unui supliment alimentar pentru preșcolari și elevi, având numarul 11453 din 16.10.2023 a fost atribuit S.C. FRANGASSADO S.R.L., prin achiziție directă având numărul DA 34215501.

Contractul de servicii de diriginție de șantier pentru obiectivul de investiții: “Reabilitare drumuri vicinale în comuna Voitinel, județul Suceava a fost atribuit către P.F.A. GAFIȚA CONSTANTIN, prin achiziție directă având numărul DA 34199074.

Contractul de servicii de arhivare documente având numărul 116688 din 19.10.2023 a fost atribuit către S.C. ARHIVE BISTRIȚA S.R.L., prin achiziție directă având numărul DA 34285843.

Contractul execuție lucrări nr. 10473 din 26.09.2023 pentru obiectivul: ,, Reparații alei pietonale și parcare la cimitir în comuna Voitinel, județul Suceava a fost atribuit către S.C. HIDROTERRA S.A., prin achiziție directă având numărul DA 34089807.

Servicii de Catering pachet alimentar pentru Școala Gimnazială Voitinel din comuna Voitinel, județul Suceava în cadrul “Programului – pilot de acordare a unui supliment alimentar pentru preșcolari și elevi”

Formulare

Model acord de asociere

Model anexă la formularul de ofertă de lucrări

Model angajament privid susținerea tehnică/profesională a ofertantului

Model angajament terț susținător financiar

Model centralizator de prețuri produse

Model centralizator de prețuri servicii

Model declarație privind lista principalelor livrări de produse în ultimii 3 ani

Model declarație privind lista principalelor lucrări executate

Model declarație privind lista principalelor prestări de servicii

Model declarație privind utilajele

Model declarație subcontractanți

Model declarație susținător tehnic/profesional

Model fișă informații generale

Model formular contestație

Model formular de ofertă servicii

Model formular de ofertă lucrări

Model formular de ofertă produse

Model formular Legea 98

Model grafic de livrare

Model scrisoare de înaintare

Model solicitare de clarificări