Asistență minori:

 • Acte necesare pentru întocmirea dosarului de handicap pentru minori
 • Centre medicale acrediate să elibereze certificale medicale pentru minori cu handicap
 • Listă unități medico-sanitare cu persoane juridice abilitate să elibereze certificale medicale pentru copiii cu dizabilități
 • Anunț cu obligațiile părinților care pleacă la muncă în străinătate

Ajutor social:

 • Cerere / Declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială
 • Lista bunurilor ce pot duce la excluderea acordării drepturilor de asistență socială
 • Acte necesare pentru întocmirea dosarului de ajutor personal
 • Ancheta socială

Alocație de stat:

 • Acte necesare pentru întocmirea dosarului pentru alocația de stat
 • Cerere pentru acordarea alocației de stat

Alocație susținere familie:

 • Acte necesare pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei
 • Cerere pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei
 • Lista bunurilor ce pot duce la excluderea acordării drepturilor la alocație pentru susținerea familiei

Indemnizația de creștere a copilului și stimulent de inserție:

 • Acte necesare pentru întocmirea dosarului de indemnizație pentru creșterea copilului
 • Cerere pentru acordarea de indemnizație pentru creșterea copilului
 • Adeverință pentru întocmirea dosarului de indemnizație pentru creșterea copilului
 • Acte necesare pentru întocmirea dosarului de stimulent de inserție

Stimulent educațional:

 • Cerere pentru acordarea stimulentului educațional
 • Condiții de acordare și acte necesare pentru acordarea stimulentului educațional