Situație financiară 2023:

 • Indicatori Trimestrul IV / 2024

Situație financiară 2023:

Datorie Publică Locală Comuna Voitinel 31.12.2023:

 • Indicatori Trimestrul IV / 2023
 • Indicatori Trimestrul III / 2023
 • Indicatori Trimestrul II / 2023
 • Indicatori Trimestrul I / 2023

Situație financiară 2022:

 • Indicatori Trimestrul IV / 2022
 • Indicatori Trimestrul III / 2022
 • Indicatori Trimestrul II / 2022
 • Indicatori Trimestrul I / 2022

Situație financiară 2021:

 • Datoria publică la 31.12.2021
 • Indicatori trimestrul IV / 2021
 • Indicatori trimestrul III / 2021
 • Indicatori trimestrul II / 2021
 • Indicatori trimestrul I / 2021

Situație financiară 2020:

 • Datoria publică la 31.12.2020
 • Indicatori trimestrul IV / 2020
 • Indicatori trimestrul III / 2020
 • Indicatori trimestrul II / 2020
 • Indicatori trimestrul I / 2020

Situație financiară 2019:

 • Datoria publică la 31.12.2019
 • Indicatori trimestrul IV / 2019
 • Indicatori trimestrul III / 2019
 • Indicatori trimestrul II / 2019
 • Indicatori trimestrul I / 2019

Situație financiară 2018:

 • Indicatori trimestrul IV / 2018
 • Indicatori trimestrul III / 2018
 • Indicatori trimestrul II / 2018
 • Indicatori trimestrul I / 2018

Situație financiară 2017:

 • Indicatori trimestrul IV / 2017
 • Indicatori trimestrul II / 2017
 • Indicatori trimestrul I / 2017

Adresă:

Situație financiară 2016:

 • Indicatori trimestrul IV / 2016
 • Indicatori trimestrul III / 2016
 • Indicatori trimestrul II / 2016
 • Rectificare bugetară 06.04.2016
 • Indicatori trimestrul I / 2016

Situație financiară 2015:

 • Indicatori trimestrul IV / 2015
 • Indicatori trimestrul III / 2015
 • Indicatori trimestrul II / 2015
 • Indicatori trimestrul I / 2015
 • Bilanț

Situație financiară 2014:

 • Indicatori trimestrul IV / 2014
 • Dare de seamă
 • Indicatori trimestrul III / 2014
 • Plăți restante trimestrul III / 2014
 • Datoria publică

Situație financiară 2013:

 • Indicatori trimestrul I / 2013
 • Plăți restante

Situație financiară 2012:

Trimestrul IV:

 • Indicatori trimestrul IV / 2012
 • Plăți restante
 • Anexa 14b
 • Anexa 19 02
 • Anexa 19 07
 • Anexa 27
 • Anexa 30
 • Anexa 33
 • Anexa 34
 • Anexa 35a – cod 26
 • Anexa 35a – cod 27
 • Anexa 35a – cod 28
 • Anexa 35a – cod 29
 • Anexa 40b
 • Bilanț
 • Cheltuieli detaliate
 • Cont de execuție – cheltuieli – bugetul creditelor interne – secțiunea dezvoltare
 • Cont de execuție – cheltuieli – bugetul creditelor interne
 • Cont de execuție – cheltuieli – bugetul local – secțiunea dezvoltare
 • Cont de execuție – cheltuieli – bugetul local – secțiunea funcționare
 • Cont de execuție – cheltuieli – bugetul local
 • Cont de execuție – venituri – bugetul local – secțiunea dezvoltare
 • Cont de execuție – venituri – bugetul local – secțiunea funcționare
 • Cont de execuție – venituri – bugetul local
 • Cont de rezultat patrimonial
 • Fluxuri de trezorerie cod 03 – 01
 • Fluxuri de trezorerie cod 03 – 02
 • Fluxuri de trezorerie cod 04

Trimestrul III:

 • Anexa 14b
 • Anexa 27
 • Anexa 30
 • Anexa 33
 • Anexa 40
 • Bilanț
 • CE Cheltuieli 02
 • CE Cheltuieli 07
 • CE Venituri 02
 • CRP
 • Flux 04
 • Flux finanțe 03
 • Flux trezorerie 03
 • Indicatori trimestrul III / 2012
 • Situație centralizată arierate
 • Situații financiare trimestrul II / 2012
 • Situații financiare trimestrul I / 2012
 • Buget local 2012
 • Buget centralizat 2012

Situație financiară 2011:

 • Datoria publică la 31.12.2011
 • Situații financiare trimestrul IV / 2011
 • Datoria publică la 30.09.2011
 • Datoria publică trimestrul III / 2011
 • Indicatori trimestrul III / 2011
 • Datoria publică
 • Indicatori trimestrul II / 2011
 • Procese verbale afișare 06.06.2011
 • Procese verbale afișare
 • Indicatori trimestrul I / 2011
 • Buget total 2011
 • Buget dezvoltare 2011
 • Buget funcționare 2011
 • Disponibil din mijloace cu destinație specială
 • Situația activelor fixe amortizabile 1
 • Situația activelor fixe amortizabile 2
 • Situația activelor fixe neamortizabile 1
 • Situația activelor fixe neamortizabile 2
 • Contul de execuție a instituțiilor publice – cheltuieli 51.02.01.03
 • Contul de execuție a instituțiilor publice – cheltuieli 54
 • Contul de execuție a instituțiilor publice – cheltuieli 55
 • Contul de execuție a instituțiilor publice – cheltuieli 56.02.09
 • Contul de execuție a instituțiilor publice – cheltuieli 65
 • Contul de execuție a instituțiilor publice – cheltuieli 65.11.04.01
 • Contul de execuție a instituțiilor publice – cheltuieli 66.02.08
 • Contul de execuție a instituțiilor publice – cheltuieli 67
 • Contul de execuție a instituțiilor publice – cheltuieli 67.15.03.07
 • Contul de execuție a instituțiilor publice – cheltuieli 68
 • Contul de execuție a instituțiilor publice – cheltuieli 70 1
 • Contul de execuție a instituțiilor publice – cheltuieli 70 2
 • Contul de execuție a instituțiilor publice – cheltuieli 74
 • Contul de execuție a instituțiilor publice – cheltuieli 80
 • Contul de execuție a instituțiilor publice – cheltuieli 83.10.03.30
 • Contul de execuție a instituțiilor publice – cheltuieli 83.15.03.30
 • Contul de execuție a instituțiilor publice – cheltuieli 84
 • Contul de execuție a instituțiilor publice – cheltuieli 84.11.03.01
 • Contul de execuție a instituțiilor publice – cheltuieli 87
 • Contul de execuție a instituțiilor publice – cheltuieli 65.02.03.01
 • Contul de execuție a instituțiilor publice – cheltuieli 65.02.03.02
 • Contul de execuție a instituțiilor publice – cheltuieli 65.02.04.01
 • Contul de execuție a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru bugetele locale
 • Veniturile și cheltuielilor bugetelor locale pe unități administrativ teritoriale
 • Situația plăților efectuate la titlul 56
 • Situația plăților efectuate la titlul 65 – cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă
 • Situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap
 • Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor
 • Bilanț
 • Contul de execuție bugetul local – cheltuieli
 • Contul de execuție buget de venituri proprii și subvenții – cheltuieli
 • Contul de execuție buget în afara bugetului local – cheltuieli
 • Contul de execuție buget din venituri proprii – cheltuieli
 • Plăți restante
 • Contul de rezultat patrimonial
 • Contul de execuție a bugetului local – venituri
 • Contul de execuție buget de venituri proprii și subvenții – venituri
 • Contul de execuție buget în afara bugetului local – venituri
 • Contul de execuție buget de venituri proprii – venituri