Achiziții
Buget, Situații Financiare, Contabilitate, Impozite și Taxe
Urbanism
Registrul Agricol
Asistență Socială și Formularistică
Dezvoltare și Mediu
Cultură / Bibliotecă
Cadastru și Fond Funciar
Stare Civilă și Resurse Umane
Consilier Primar
Servicii Publice, Situații de Urgență și Gospodărire Comunală
Relații cu Publicul